2014/03/05

මැදින් දෙකඩ කෙරුවත් හද එයත් මදී ( ඕං ලිව්වා :D )

සිසිල් සුළං තුරු අතරින් හමා ඇදී
සුසුම් පවන් දෙන සිතුවම් හිතේ අඳී
සුනිල් නුවන් මුදු කෙහෙරැල් මතක රැඳී
සෙමින් සෙමින් උණු කඳුළැල් නෙතින් අදී


නොයෙක් රිදුම් දෙන හැඟුමන් කවෙන් සැදී
උලක් වෙමින් අනිමින් හද රිදුම් දිදී
ගොයෙක් සිහින් හඬ නඟමින් වනෙන් ඇදී
සියක් සුසුම් දෙන හැඟුමන් නො දෙන් යදී


සොවින් බරව ඇදෙමින් රන් රුවන් නදී
නදින් නපුරු විලසින් විත් සවන් වදී
රුවින් රුවට මතුවෙයි රුව නුවන් රිදී
මැදින් දෙකඩ කෙරුවත් හද එයත් මදී


නැඟෙයි කඳුත් තුරු මුදුනින් සෙවන හෙලා
නඟයි සියොත් කැල සෝ ගී සවන පෙලා
හෙලයි රිවිත් සිය කැලුමන් අවර බලා
දුරයි හෙටත් යන්නෙමි මම තනිය හෙලාඔන්න ලිව්වා :D
කීප දෙනෙක්ම වද කරා.. ඉතිං දවස් දෙක තුනක් තිස්සෙ දඟලල කොහොම හරි ලියාගත්ත.. හැමදාම ලියන වචන ටිකයි පරණ ආකෘතියයි ම තමා.. එහෙම හරි ලිව්වා මදැයි අවුරුද්දකින් :P
ලබන අවුරුද්ද දිහාත් මතක් කරවන්න ඕනැ එහෙනං.. මේක ඔබ තමුන්නාන්සේලගෙ බ්ලොග් එක නෙව.. :3

පින්තූරය ගත්තේ : මෙතනින්
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...